Home » รุ่งทิวาแห่งรัก by กันติมา อลิลศรา
รุ่งทิวาแห่งรัก กันติมา อลิลศรา

รุ่งทิวาแห่งรัก

กันติมา อลิลศรา

Published March 23rd 2014
ISBN :
Kindle Edition
561 pages
Enter the sum

 About the Book 

ทามกลางความรอนแรงของดวงตะวันบนผืนทรายสีทองคำ_x000D_หัวใจของฟารีดากับฟารีฮาตองตกอยูในวังวนทีมีแตความชิงชัง_x000D_และการปิดบังหลอกหลวง_x000D_ทวาคนทังคูกยังเดินหนาและยอมเปลียนตัวเองเปนหมาก_x000D_เพือกาวเดินไปบนเสนทางรักของคนอืน_x000D_กระทังไดMoreท่ามกลางความร้อนแรงของดวงตะวันบนผืนทรายสีทองคำ_x000D_หัวใจของฟารีดากับฟารีฮาต้องตกอยู่ในวังวนที่มีแต่ความชิงชัง_x000D_และการปิดบังหลอกหลวง_x000D_ทว่าคนทั้งคู่ก็ยังเดินหน้าและยอมเปลี่ยนตัวเองเป็นหมาก_x000D_เพื่อก้าวเดินไปบนเส้นทางรักของคนอื่น_x000D_กระทั่งได้พบกับเจ้าชายฮาซิมและเสนาธิการซามิน_x000D_พวกเธอจึงรู้ว่าหนทางที่เลือกเดินไม่ง่ายอย่างที่คิด_x000D_เพราะมันได้ผูกมัดหัวใจของพวกเธอไว้กับพวกเขา_x000D_จนไม่อาจถ่ายถอนกลับคืนได้_x000D_ร้อยเล่ห์ร้าย...ยังพ่ายต่อบ่วงเสน่หา แล้วประสาอะไรกับหญิงสาวที่มีความรักซุกซ่อนอยู่ในใจ นานวันความเข้มแข็งก็ค่อยๆ ทลายและยอมศิโรราบเพียงเพราะรัก แต่ความรักก็ไม่ใช่สิ่งที่จะได้มาโ